toy :)

Olympus e-m10 + 45 mm 1.8 + gordys camera strap